MEGACREW DIVISION


THAILAND hip hop dance championship 2019
World Hip Hop Dance Championship รอบคัดเลือกประเทศไทย

** กรุณากรอกข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนกด Confirm **
*** หากผู้แข่งขันท่านใด สมัครรุ่น Junior หรือ Varsity หรือ Adult มาก่อน สามารถนำรหัสส่วนลด มาลดค่าสมัครในรุ่น Minicrew และ Megacrew ได้ ***


Team Name - ชื่อทีม * Province - จังหวัด
Mobile - เบอร์โทร * Members - จำนวนสมาชิก

*** กรุณาเขียนรายชื่อผู้ร่วมทีมและอายุของลูกทีมในวันแรกของการแข่งขัน ***

Total-รวมเป็นจำนวนเงิน